NAUTIČKE USLUGE

Porinuća i istezanje brodica

Opširnije...

Porinuća i istezanja brodova do 10 m, po važećem cjeniku

Visokotlačna pumpa za pranje

Opširnije...

Visokotlačna pumpa za pranje spada pod redovnu uslugu po važećem pravilniku.

Odlagališta starog ulja, filtera....

Opširnije...

Odlagalište starog ulja, filtera po odobrenju odgovorne osobe - na upit.

Korištenje navoza

Opširnije...

Korištenje navoza za brodove do 10 m dužine po cjeniku i pravilniku TŠL-a.

Prikolice za brodove

Opširnije...

Prikolice za brodove te mogućnost parkiranja prikolice za brodove po važećem cjeniku.