UVJETI POSLOVANJA

Svatko tko se nalazi na lučkom području dužan je pridržavati se odredbi lučkog reda utvrđenog „Pravilnikom o redu u luci i uvjetima korištenja lukom na području TŠL Baška Voda“.

U luci je zabranjeno:

 1. onemogućiti pristup napravama za privez
 2. premještati, mijenjati i uklanjati vezove i uređaje drugog plovnog objekta osim kad je to potrebno radi sprečavanja neposredne i očite štete ili kad je to potrebno zbog dolaska ili odlaska plovnog objekta  u posebnim uvjetima a u svim drugim situacijama samo uz dopuštenje Uprave luke
 3. vezivati plovne objekte za plovidbene i druge oznake, naprave i uređaje koji nisu namijenjeni za privez
 4. neovlašteno postavljati, premještati, mijenjati, uklanjati ili oštećivati plovidbene i druge oznake ili naprave za privez
 5. oštećivati operativne obale teškim vozilima, smještanjem teških predmeta preko dopuštenog opterećenja, zabijati u obalu klinove, grede i sl., te dizati kamenje s obalnih zidova obavljati bilo koju drugu radnju kojom se nanosi šteta na prostoru luke
 6. ložiti vatru na otvorenom ognjištu na obali ili na plovnom objektu
 7. zavarivati, čistiti i strugati i bojati nadvodni ili podvodni dio oplate plovnog objekta izvan za to  predviđenih mjesta***
 8. obavljati na plovnom objektu radove popravka i rekonstrukcije oplate, palube, opreme i stroja izvan uobičajenih poslova***
 9. držati u pogonu brodski propeler, osim zbog obavljanja potrebnog manevra broda
 10. loviti ribu, kupati se, roniti, glisirati, jedriti na dasci, vući ili učiti skijanje na vodi
 11. upotrebljavati brodski wc
 12. šetati ljubimce bez uzice i opreme za skupljanje njihovog izmeta
 13. na istezalištu držati brodicu ili jahtu na kojoj se ne obavljaju radovi
 14. na bilo koji način oštećivati vlasništvo luke, ugrožavati sigurnost plovidbe, ljudskih života i okoliša
 15. zabranjeno je Imati uključen 220V kabel u utičnicu za napajanje električnom energijom u vrijeme dok posada ne boravi na plovilu. Odlaskom sa plovila mora se isključiti kabel iz utičnice.
 16. Remetiti noćni mir u vremenu od 22:00 sata do 08:00 sati