Cijena parkirnih karti u sklopu TŠL Baška Voda:

  • Satna parkirališna karta: 8,00 kn
  • Dnevna parkirališna karta: 80,00 kn
  • Tjedna parkirališna karta: 500,00 kn
  • Parkirališna karta za dva tjedna: 900,00 kn
  • Mjesečna parkirališna karta: 1500,00 kn
  • Sezonska karta: 4000,00 kn
  • Za korisnike usluga restorana Puntin i caffe bara Bava nudimo gratis 2 sata parkinga na parkingu u luci.
  • Molimo sve zainteresirane da nas kontaktiraju putem e-maila ili telefonski za rezervaciju tjednih, mjesečnih i sezonskih parkirnih kartica.